Знаме на Р. Македонија

Ликовна, креативна изработка на знамето на нашата татковина Македонија. Група 5-6 години, објект: сончоглед.