Златна есен - објект Ѓурѓица

,,Ѓурѓица" Група 5-6 години
Воспитувач: Мануела Ивановска
Негувател: Верка Павловска
Децата сакаат да учествуваат во музички манифестации, приредби (пеат, играат, свират, имитираат, рецитираат).

Целта постигната, проширување на детските знаења и умеења, секое според своите достигнувања и можности.