Правиме колачи за наши другарчиња

Мимоза
Воспитна група : Зајачиња 5- 6 год.
Воспитувач : Арсоска Светлана
Негувател : Јаневска Тања
Правиме колачиња за донирање на наши другарчиња што не можат да си дозволат.