Одбележување на меѓународен ден на пролетта и екологија

Веселите цветчиња - деца 2 до 6 год. заедно со воспитно - образовен и загрижувачки кадар во објект,, Ѓургица,, спроведоа повеќе еколошки акции под мотото,, Како до поубаво дворче,, при што организирано по воспитни групи децата чистеа, собираа и сортира смет, дел го фрлија во одбележани канти, дал го рециклирана во нови креативни дела и го украсија. Во така чисто дворче други деца садеа - наводнува цветни насади.трети садеа дрвца па сите насмеани и задоволни Еко пораки поставија и низ игра и песна Пролетта ја поздравија. Голема благодарност до нашите поддржувачи-родителите и О. К. В. која ни подари 10 дрвца. Цветен поздрав - ,, Ѓургица,,.