Облаче од памук

Објект Перуника 2-4 години
Облаче од памук
Нашите дечиња преку ликовна игра од природен материјал памук изработува облаче.
Воспитувач: Тања Јанкуловска
Неговател : Виолета Периќ