Новогодишни честитки - објект Кокиче

Ликовна креативна активност, изработка на новогодишни честитки од рацете на вредните дечиња.
Објект Кокиче
5-6 години
Воспитувач: Елена Гоговска
Негувател: Верче Богдановска