Новогодишна елка - Објект Ѓурѓица

Голема Група ,,Срциња" 5-6 години
Ѓурѓица
Воспитувач: Ивановска Мануелка
Негувател: Верка Павловска
Децата, сакаат, умеат и активно учествуваат во креативните ликовни активности.