Мали уметници - Објект Сончоглед

Објект: ,,Сончоглед" воспитна група: 4-5 години
Воспитувач : м-р Габриела Стојановска
Неговател: Латина Крчаноска
Додека дишеме чист воздух и се радуваме на есенското ветре цртаме цртежи по сопствена желба ,, Мали уметници "- ликовна игра