Јануарски Традиционални Празници

Група ,,Срциња" 5-6 години,Ѓурѓица
Воспитувач: Ивановска Мануела
Негувател: Верка Павловска
Децата треба да ги знаат и почитуваат традиционалните празници
Коледарско пакетче, бадников венец, божиќна свеќа-креативна активност.