Имитативната, социјална игра, на планина

На планина
Имитативната, социјална игра, на планина. Преку игра и разговор научивме колку е здраво планинарењето за рекреација, чистиот воздух, снаоѓање, барајќи храна, палејќи оган, поставување на шатор и слично.
Објект: Кокиче
5-6 години
Воспитувач: Елена Гоговска
Негувател: Верче Богдановска