Е-Занимална

Почитувани
Драги родители, драги деца

МТСП во соработка со Уницеф подготви национална платформа за е-учење и игра.
Во оваа Е-Занимална учествуваат и воспитувачите од нашата градинка.
#седидома🏠
#заштитисе
#учимезаедно

Повелете линкот
https://www.youtube.com/channel/UC8EVHc3aoIkRYcCJXTzeILw