Друштвени игри во двор

Објект ,,Сончоглед,,
Воспитна група 5-6 год.
Воспитувач: Катерина Митевска
Неговател: Кристина Грецас Ристова
Тема: Друштвени игри во двор.