1 Април - Објект Кокиче

Маскенбал, 1 Април, денот на шегата.
Објект: Кокиче
5-6 години
Воспитувач: Елена Гоговска
Негувател: Верче Богдановска