1-ви Април денот на шегата

Тема на неделата: Сонце, вода, воздух и почва

Дата: 01.04.2020

Реализатор: Клементина Петрушевска


АСПЕК НА РАЗВОЈ: ПРИСТАП КОН УЧЕЊЕ


СТАНДАРД: Детето може да ја користи својата креативност во секојдневните активности


НАСЛОВ НА ТЕМА: 1- ВИ АПРИЛ ДЕНОТ НА ШЕГАТА


АКТИВНОСТИ:

* Потребни материјали:

 • слики
 • илустрации
 • детска литература

1. Говорна игра - разговор

-Секоја година на 1-ви Април се одбележува денот на шегата. Тој се одбележува во повеќе земји во светот а понекогаш го нарекуваат денот на сите шегаџии.

На 1-ви Април многумина се маскираат, прават шеги и најразлични итрини. Овој ден секако им е најомилен на децата кои со денови ја осмислуваат и креираат својата маска. Најчесто за своја маска децата ги избираат јунаците од цртаните филмови. Овие маски секако можат да ги купат во продавница но има и такви кои со помош на своите родители, баби и дедовци ќе ги изработат или сошијат дома.

И така на 1 – ви Април низ улиците на градот ќе ги сретнете Спајдрмен, Супермен, Принцезите од цртаните филмови, Пеперутки, самовили, пирати и многу други. И сите насмеани и весели заедно со своите другарчиња ќе го прослават и овој празник на шегата и маските. А ако ви кажат некоја шега или ви направат итрина, не лутете се! 1 –ви Април е!

-Која маска ти е најинтересна? - искази


2. Ликовна игра/ изработка на маска

*потребни материјали

 • картон
 • хартија во боја
 • ножици
 • лепило
 • ластик
 • фломастери
maski 1
maski 2

Линкови

https://www.youtube.com/watch?v=SfVsy3p_JJ0   - маска зајче

https://www.youtube.com/watch?v=kqvIuU458Z4 – маска тигар

https://www.youtube.com/watch?v=Gz2myWJCieo - маски за супер херои


3. Музичка, подвижна игра

- 1 ви Април – Поточиња 2006

https://www.youtube.com/watch?v=1dITwlwRpU8


ЦЕЛИ:

 • Поттикнување на детето да креира, создава и при тоа да ја развива својата фантазија
 • Развивање на детската љубопитност и љубов кон работа со ликовни материјали

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето се преправа и си замислува работи во играта
 • Детето креира нови игри и активности.