Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sinolicka

Објект "Синоличка" на ул."Петар Дељан" бр.9

Објектот е од монтажен тип, располага со вкупна корисна површина од 1009м2 и дворно место од 2596м2. Објектот има 9 занимални, 1 кабинет за воспитниот тим, 1 амбуланта, 1 фискултурна сала, 1 чајна кујна, 1 административен простор, 4 санитарни чворови, 1 магацин, 2 подрума и 1 котлара. Просториите се затоплуваат со централно греење.Капацитетот на објектот е 210 деца.Објектот располага во јаслен дел и градинка.

Во јаслениот дел децата се згрижени во три групи, и тоа:

  • од 9-12 месеци - една група
  • од 12-18 месеци - една група
  • од 18-24 месеци - една група

Во групите со деца од јаслена возраст работат негуватели.
Во делот градинка децата се воспитуваат и згрижуваат во 7 воспитни групи, и тоа:

  • од 2-3 години - две групи
  • од 3-4 години - две групи
  • од 4-5 години - една група
  • од 5-6 години - две групи

Во секоја група активностите ги реализираат стручни тимови (воспитувач и негувател).

Телефон за информации:

  • Синоличка: 02/ 2779-170

ОГЛАС

pdf

Доделување награди за најдобри воспитувачи и негуватели од јавните детски градинки од Општина Кисела Вода


pdf

За прибирање на понуди за факултативни активностиДенешни посети:26
Посети (овој месец):1256
Посети (оваа година):3110
Посети (вкупно):126777